Newsletter #1

Initiativa pentru Cooperare si Dezvoltare Intercomunitara

INTRODUCERE (obiective, abordare, metodologie și rezultate așteptate)

PROMOTE: Promovarea colaborării și a bunelor practici în detașarea lucratorilor din sectorul agro-alimentar. VS/2019/0436

Obiectivele strategice ale proiectului PROMOTE sunt:

• Conștientizarea condițiilor de muncă ale lucrătorilor detașați din sectorul agricol și măsura în care acestea respectă condițiile minime reglementate în Directiva privind Detașarea Lucrătorilor (Directiva 96/71 / CE), precum și acțiunile de cooperare națională și transnațională existente care pot asigura respectarea drepturilor lucrătorilor detașați;
• Promovarea cooperării prin furnizarea de recomandări cu privire la potențialele inițiative noi, sau la acțiunile noi care ar putea fi lansate pentru a îmbunătăți măsurile existente de cooperare națională și transnațională, sau sfera aplicare a acestora.

Obiectivele specifice sunt:

  1. Identificarea principalelor practici frauduloase prin intermediul cărora întreprinderile eludează Directiva privind Detașarea Lucrătorilor (Directiva 96/71 / CE) în sectorul agriculturii;
  2. Determinarea măsurii în care condițiile de muncă ale lucrătorilor detașați din sectorul agricol respectă condițiile minime de muncă reglementate în Directiva privind Detașarea Lucrătorilor;
  3. Analizarea acțiunilor care implică cooperarea partenerilor sociali (sindicate și / sau organizații patronale) cu autoritățile naționale (acțiuni de cooperare) pentru a asigura aplicarea corectă a directivei în sectorul agricol;
  4. Analizarea acțiunilor de cooperare sindicală transnațională pentru a asigura aplicarea corectă a directivei în sectorul agricol;
  5. Analizarea acțiunilor de cooperare administrativă transnațională pentru a asigura aplicarea corectă a directivei în sectorul agricol;
  6. Discutarea unor acțiuni inovatoare de cooperare între sindicatele transnaționale și administrația transnațională pentru a asigura aplicarea corectă a directivei în sectorul agricol.

Principalele rezultate așteptate:

1) Raport comparativ final care analizează practicile frauduloase și condițiile de muncă ale lucrătorilor detașați din sectorul agricol, precum și principalele acțiuni de cooperare în vigoare, prezentând beneficii, impulsuri și obstacole;
2) Rezumatul executiv al raportului final;
3) Rapoarte ale workshop-urilor care evidențiază principalele lecții învățate din discuțiile cu părțile interesate relevante;
4) Recomandări / ghid privind acțiunile care ar putea fi lansate pentru îmbunătățirea sau extinderea sferei de aplicare a măsurilor de cooperare în vederea aplicării corecte a Directivei privind Detașarea Lucrătorilor în sectorul agricol

Plan de Lucru

Proiectul este dezvoltat pe șapte pachete de lucru, dintre care WP 1, WP 6 și WP 7, sunt WP-uri transversale, incluzând sarcini de management și de direcție ale proiectului, sarcini legate de diseminare și de monitorizare a calității proiectului. Aceste pachete de lucru se derulează din luna 1 până în luna 24.

Pe de altă parte, pachetele de lucru WP2, WP3, WP4, WP5, sunt pachete secvențiale care au în vedere lucrările tehnice care trebuiesc realizate cu o abordare metodologică a acțiunii de investigare și care includ sarcini de: cercetare documentată și realizarea de interviuri cu actori relevanți în domeniul detașării lucrătorilor; realizarea unui sondaj adresat lucrătorilor detașați pentru a cunoaște situația lor în legătură cu îndeplinirea directivei comunitare; producerea de rapoarte de țară și raportul comparativ și concluziv asupra analizei efectuate.

Evenimente

Kick-off meeting. MADRID, 7 FEBRUARIE, 2020. Promote

Reuniunea de demarare a proiectului “PROMOTE: Promovarea colaborării și a bunelor practici în detașarea lucrătorilor în sectorul agro-alimentar. Proiect VS / 2019/0436” a avut loc la Școala UGT Julián Besteiro (Strada Azcona, 53, Madrid. Sala internațională) cu participarea tuturor partenerilor implicați.

Sesiunea a fost o oportunitate de a afla despre munca pe care fiecare dintre partenerii participanți o desfășoară în prezent cu privire la lucrătorii detașați și care au fost problemele cele mai importante în fiecare țară referitor la respectarea directivei comunitare.

La sesiune a participat domnul Antonio Deusa, vice-secretar general UGT FICA, care a prezentat în detaliu activitatea pe care UGT-FICA o dezvoltă referitor la lucrătorii detașați. Mai departe, Didier Naessens (CFE-CGC-AGRO) a reprezentat Cadrele Uniunii în sectorul agricol și Silvano Gianciacomi -FAi Cisl- Federația Italiană Agricolă, Alimentară, de Mediu și Industrială, inclusiv muncitorii din sectorul agricol, pescuit și industria alimentară. Fiecare dintre reprezentanții co-solicitanților și-a prezentat organizația în detaliu. Au fost prezenți și reprezentanți ai Notus, co-aplicant al proiectului.

Reprezentanții României nu au participat la întâlnire, întrucât la momentul reuniunii, schimbarea partenerului din România un fusese încă acceptată de Comisia Europeană. Schimbarea partenerului din această țară a fost ulterior acceptată și ICDI (România) este parte din consorțiu.

Toate informațiile referitoare la proiect sunt disponibile pe:
https://www.ugt-fica.org/areas/migraciones/promote-vs-2019-0436

CONSORTIU

Consorțiul proiectului este format din:

UGT FICA (Spania)

Aplicant: UGT FICA (Spania)

UGT FICA (Spania)

Co-aplicant:


Notus-asr (Spania)
CFC-CGC Agro (Franța)
FAI CISL (Italia)
ICDI (Romania)

Parteneriatul reunește organizațiile implicate direct în cercetarea și urmărirea detașării lucrătorilor în sectorul agricol. Deși statisticile oficiale estimează că doar 1% din lucrătorii detașați sunt angajați în agricultură și pescuit, acest sector este deosebit de relevant deoarece este puternic afectat de practici frauduloase și abuzuri. Țările care urmează să fie analizate sunt Spania, Franța, România și Italia. Aceste țări au un flux intens de lucrători detașați în sectorul agricol. În acest sector, proiectul acoperă atât țările care trimit (România), țările primitoare (Franța și Italia), cât și țările care și trimit și primesc (Spania). Există un flux mare de lucrători detașați între Franța (primește) și Spania (trimite) în perioada de recoltare a strugurilor.
De asemenea, între România (trimite) și Spania (regiunile sudice) în perioada de recoltare a căpșunilor și fructelor de pădure, când fermierii locali se confruntă cu probleme de recrutare a lucrătorilor locali. Există, de asemenea, un flux mare de lucrători detașați între România și Italia (regiunea Veneto) pentru recolta de roșii.

Organizațiile participante sunt organizații sindicale și societatea civilă din cele patru țări studiate, respectiv UGT-FICA (organizație conducătoare), FAI-CISL (co-solicitant italian), CFE-CGT Agro (co-solicitant francez) și ICDI (co-solicitant român) interesate și / sau implicate în analiza și îmbunătățirea procesului actual de cooperare și schimb de informații privind lucrătorii detașați în sectorul agricol, în vederea îmbunătățirii condițiilor lucrătorilor detașați.