PROMOTE: Promovarea colaborării și a bunelor practici în detașarea lucrătorilor în sectorul agroalimentar

Initiativa pentru Cooperare si Dezvoltare Intercomunitara

DESPRE PROIECT

Obiective strategice:

CONSTIENTIZAREA condițiilor de muncă ale lucrătorilor strămutați în sectorul agricol și respectarea sau nu a condițiilor minime reglementate în Directiva privind detașarea lucrătorilor (Directiva 96/71 / CE)

IDENTIFICAREA măsurilor de cooperare naționale și transnaționale existente, care pot garanta respectarea drepturilor lucrătorilor detașați;

PROMOVAREA cooperării dintre diferiți actori cu inițiative și măsuri care contribuie la realizarea obiectivelor.

OBIECTIVE SPECIFICE:

• Identificarea principalelor practici frauduloase
• Analizarea în ce măsură condițiile de muncă respecta directiva
• Analizarea acțiunilor de cooperare între partenerii sociali și autorități pentru a garanta respectarea directivei (96/71 / CE).
• Analizarea acțiunilor de cooperare transnațională a Uniunii
• Analizarea acțiunilor de cooperare administrativă transnațională
• Discutarea acțiunilor inovatoare de implementare comună, sindicat și cooperare administrativă transnațională

PACHETELE DE LUCRU

WP1 M1-24
Management de proiect
Responsabil: FICA UGT, în colaborare cu toți solicitanții.

WP 2 M1-M6
Investigatie preliminara.
Cercetare documentară și interviuri semi-structurate.
Coordonare: notus-asr.

WP 3 M7-M10
Sondaj pe web
Fiecare partener trebuie să traducă sondajul pregătit în limba sa și să îl distribuie
Cordinarea: notus-asr

WP4 M11-M16
Acțiuni inovatoare de cooperare transnațională
Ce acțiuni de cooperare între diverși actori pot avea impact pentru atingerea obiectivelor. Ateliere de lucru
Coordonare: notus-asr

WP 5 M17-M20
Analiză concluzivă. Raport final
Intrări: WP 2, WP 3, WP 4
notus-asr cu contribuțiile tuturor partenerilor vor scrie raportul final

WP 6 M1-M24
Diseminare
Fiecare partener organizează evenimentul / seminarul în țara sa, web, rețele sociale, buletin informativ (la fiecare 6 luni) în EN și vor fi traduse în cele patru limbi ale proiectului pentru a asigura o largă diseminare
Coordonare: UGT-FICA

WP 7 M1-M24
Controlul și supravegherea calității
Scopul este de a asigura calitatea și coerența tuturor acțiunilor care urmează să fie realizate.
Coordonare: UGT-FICA

NEWSLETTER

SONDAJ ONLINE – LUCRATORI DETASATI IN SECTORUL AGRICOL