Shake hands – Getting together into success

Initiativa pentru Cooperare si Dezvoltare Intercomunitara

Proiectul “Shake hands – Getting together into success”

Parteneri: Asociaţia Iniţiativa pentru Cooperare şi Dezvoltare Intercomunitară Slatina, BSEDA Pleven si Stage of The Ages Veliko Tarnovo.

Obiectivul general:

Crearea unor reţele între ONG-uri, autorităţi locale şi alte entităţi din zonă.

Obiectivele specifice:

1. Depistarea unor repere vizibile ale perspectivelor de viitor şi a unor posibilităţi de dezvoltare transfrontalieră.

2. Colectarea, urmată de utilizarea comună a unor date și informații relevante date şi informaţii, precum şi distribuirea acestora în întreaga zonă.

E ca și cum ai spune, simplu, “două capete gândesc mai bine decât unul”, însă oricât de mult ar semăna cu un șablon, strategia se aplică în
viaţa de toate zilele – și funcționează. Alianţele strategice sunt „o modă” care va dăinui. Numeroase afaceri au beneficiat de înțelegeri de succes, căci ele oferă companiilor şi instituțiilor un avantaj competitiv major, le permite să dea mai mult clienților si partenerilor decât ar fi putut individual. Orice relaţie se construiește prin încredere, deschidere, integritate şi respect reciproc, iar alianţele trebuie să fie minuţios structurate şi meticulos planificate. A crea o rețea înseamnă stabilirea unei relații reciproc avantajoase cu alte persoane, organisme, organizaţii şi clienţi potențiali.

Scopul rețelei „Shake hands” este acela de a spori vizibilitatea transfrontalieră şi de a împărtăşi cunoştinţe, informaţii, ori bune practici. ”Shake hands” porneşte de la problemele şi oportunităţile ce apar când frontiera este un factor important, iar acţiunea transfrontalieră se dovedește o cerinţă esenţială. Până acum, ONG-urile ambelor părţi au încercat să publice informaţii relevante, acţiunile lor fiind însă doar tentative cu circulaţie foarte restrânsă, ele neavând posibilitatea să colecteze și să difuzeze informaţii la scară mare. A existat intenția de a crea o colaborare transfrontalieră în domeniul comunicării , care să strângă informații și să le distribuie tuturor actorilor interesaţi din zonă. Din diverse motive însă, această intenție nu a fost materializată. Dificultățile au condus la ideea creării lui “Shake hands”.